Partner lokalny w Inner City i East Bristol

    Witamy w Partnerstwie Lokalnym Inner City i East Bristol (ICE LP)

    Witamy w Partnerstwie Lokalnym Inner City i East Bristol

    Zarząd Inner City and East Bristol (ICE) Locality Partnership (LP) skupia kluczowe organizacje społeczne w okolicy, aby rozwijać nowe zintegrowane modele dostarczania opieki i koordynować planowanie poprzez podejście partnerskie.

    Locality Partnership stara się działać w najlepszym interesie mieszkańców w systemie zdrowia i opieki ICE jako całości, a nie reprezentować indywidualne interesy któregokolwiek z jego członków.