Inner City & East Bristol Partner

    Mirë se vini në Inner City and East Bristol Locality Partnership (ICE LP)

    Mirë se vini në Inner City dhe East Bristol Locality Partnership

    Bordi i Partneritetit lokal të Qytetit të Brendshëm dhe Të Lindjes bristol (ICE) bashkon organizatat kyçe të bazuara në komunitet në lokalitet për të zhvilluar modele të reja të integruara të dhënies së kujdesit dhe planifikimit koordinues nëpërmjet qasjeve të partneritetit.

    Partneriteti Lokal kërkon të veprojë në interesin më të mirë të banorëve në sistemin shëndetësor dhe të kujdesit ICE në tërësi, në vend që të përfaqësojë interesat individuale të ndonjë prej anëtarëve të saj.